02.jpg

De ZP’er

De Zelfstanding Professional, met nadruk op professionaliteit

 
 

De Zelfstandig Professional (ZP’er) is een absolute team player, die werkt op basis van respect, vertrouwen en het principe van wat je geeft krijg je in veelvoud terug. ZP’ers kunnen goed zelfstandig werken en omgaan met onzekerheden. Het zijn ondernemers, die tegen zichzelf en elkaar durven te zeggen “we gaan het gewoon doen”. ZP’ers bereiken resultaten door verantwoordelijkheid en vrijheden bewust te verankeren in heldere kwalitatieve en kwantitatieve contracten en doelstellingen.

Vertrouwen is de sleutel in deze. In een netwerkorganisatie zijn traditionele functies en taakomschrijvingen vervangen door rollen. De kracht van een netwerkorganisatie is het overdragen en delen van kennis en ervaringen en daarmee een goede prestatiecultuur.

In een netwerkorganisatie is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De groep is aanspreekbaar op het resultaat.