05.jpg

Missie & Visie

 
 

“Meestal benader ik organisaties vanuit een sport academische visie waarin mijn missie is een balans te bewerkstelligen tussen mensen, cultuur en organisatie.“

People

‘Geen individu is hetzelfde, we zijn allemaal uniek en toch hebben we veel overeenkomsten. Maar ook vele verschillen. Ik leg dat weleens uit met de termen begrijpen en verwachten. In relatie met emotie en verrassing. Deze begrippen liggen zo dicht bij elkaar en soms zelfs in elkaars verlengde. Vraag naar de betekenis ervan en we geven veelal gelijksoortige antwoorden. De dagelijks praktijk leert echter dat we ze wel degelijk anders ervaren. Zo leg je verschillen bloot.

Culture

We verschillen soms nog meer dan we zelf denken op basis van normen, waarden, zeden en gewoonten. En daar komt mijn passie om de hoek kijken. Ik wil helderheid, herkenning en erkenning creëren tussen mensen, zodat zij zich kunnen inpassen in de nieuwe situatie. In tegenstelling tot aanpassen behouden we bij inpassen wel onze identiteit en waardigheid. Zien we dat verschil wel degelijk werkt!’

Organization

Een organisatie met alleen maar overeenkomsten, kwalificeer ik als minder gezond. Juist de diversiteit tilt een organisatie naar een hoger niveau. De diversiteit bij een PC&O team vindt u terug in de verschillende persoonlijke kwaliteiten. Als we samenwerken vullen we elkaar goed aan tijdens de wedstrijd – het proces – en toch zijn we ook con-collega’s na de wedstrijd, uiteraard met de nodige ethische afspraken.’

Inclusiviteit

Is niets anders dan inpassen. Niemand kan zich aanpassen, dat betekent namelijk het opgeven van je normen, waarden, zeden en gewoonten …je identiteit! Je zegt toch ook niet aantegreren maar integreren of aanburgeren maar inburgeren oftewel …….binnenhalen is binnenhouden en doorstromen.

Kortom

People Culture & Organization